SHKOLLA E AGROBIZNESIT DHE E TEKNOLOGJISË
“ABDYL FRASHËRI”

Profilet profesionale që ofrohen nga kjo shkollë:

 • Agrobiznes
 • Fermer
 • Hortikulturë
 • Mbrojtje të bimëve
 • Teknologji ushqimore
 • Veterinari

SHKOLLA EKONOMIKE DHE JURIDIKE
“HOXHË KADRI PRISHTINA”

Profilet profesionale që ofrohen nga kjo shkollë:

Administratë

 • Asistent i administratës
 • Asistent juridik
 • Organizator i aktiviteteve shoqërore

Administrim biznesi

 • Administrim i zyrës
 • Financa
 • Marketing

Ekonomi

 • Kontabilitet
 • Banka e sigurime
 • Shpedicion dhe logjistikë

SHKOLLA E HOTELERISË, TURIZMIT DHE TREGTISË “7 SHTATORI”

Profilet profesionale profesionale që ofrohen nga kjo shkollë:

Hoteleri:

 • Asistent i hotelit
 • Asistent i restorantit
 • Gjellëbërës
 • Pastiçeri

Turizëm

 • Asistent i turizmit

Tregti

 • Shitës me shumicë dhe pakicë

SHKOLLA E MAKINERISË DHE TEKSTILIT
“SHTJEFËN GJEQOVI”

Profilet profesionale që ofrohen nga kjo shkollë:

Mekanika:

 • Automekanik
 • Metalpunues
 • Instalues i ngrohjes dhe klimatizimit
 • Instalim të ujësjellës dhe kanalizimit
 • Mekanik i makinave
 • Operator i prodhimit
 • Saldator

Tekstil:

 • Konfeksion

Transport dhe trafik

 • Transport rrugor

SHKOLLA E MJEKËSISË
“DR. ALI SOKOLI”

Profilet profesionale që ofrohen nga kjo shkollë:

 • Infermier i përgjithshëm
 • Infermier i pediatrisë
 • Mami – infermier i obstetrikës
 • Teknik i dhëmbëve
 • Teknik i farmacisë
 • Teknik i fizioterapisë
 • Teknik – laborant

SHKOLLA E MUZIKËS
“PRENK JAKOVA”

Profilet profesionale që ofrohen nga kjo shkollë:

 • Drejtimi i përgjithshëm
 • Bashkëpunëtor muzikor, Drejtimi artistik (Instrumental)
 • Interpretues – piano
 • Interpretues – harqe (violinë, violë, violonçel, kontrabas)
 • Interpretues – frymorë (flaut, klarinetë, trombon, bori)
 • Interpretues – solo këngë

SHKOLLA TEKNIKE
“28 NENTORI”

Profilet profesionale që ofrohen nga kjo shkollë:

 • Arkitekturë
 • Art figurativ dhe aplikativ
 • Gjeodezi
 • Grafikë
 • Libërlidhje
 • Grafik i përgatitjes grafike
 • Grafik i mediave
 • Grafik i shtypit
 • Ndërtimtari
 • Postë-Telekomunikacion

TEKNOLOGJI INFORMATIVE
“GJIN GAZULLI”

Profilet që ofrohen nga kjo shkollë:

 • Informatikë
 • Elektronikë konsumuese dhe pajisje të zyrave
 • Elektronikë industriale – Elektroteknikë
 • Instalues elektrik
 • Energjetikë
 • Komunikime audio dhe video
 • Makina elektrike
 • Mekatronikë
 • Telekomunikacion